Nya Arbeten

Tosterö (18)
Tosterö (19)
Tosterö (20)
Tosterö (21)
Tosterö (22)
Tosterö (23)
Tosterö (24)
Tosterö (25)
Tosterö (26)
Tosterö (27)
Tosterö (28)
Tosterö (29)
Tosterö (30)

Click image for fullscreen

Skogens Stämmor

Vi människor söker ofta former i naturen som liknar något vi känner igen. För mig var bäverns gnagande på träden och de formationer som då uppstår början på mitt arbete som pågått i snart ett år.

Bävern är viktig för den biologiska mångfalden i ekosystemet. Fällda träd ger livsmiljö för svampar,  insekter och kan även leda till nya våtmarker.

Tosterö
Tosterö (1)
Tosterö (2)
Tosterö (3)
Tosterö (4)
Tosterö (5)
Tosterö (6)
Tosterö (7)
Tosterö (8)
Tosterö (9)
Tosterö (10)
Tosterö (12)
Tosterö2
Tosterö (14)
Tosterö (15)
Tosterö (2)2
Tosterö (38)

Click image for fullscreen

I skogen fann jag döda almar som drabbats av almsjukan orsakad av en svamp. Almsplintborren överför svampsporer från sjuka till friska almar. Denna lilla skalbagge är 3–6 mm lång och lägger äggen under barken på svampangripna almar. 

Almspintborrens larver gnager gångar under barken. Gångarna bildar mönster som jag, konstnärligt, med grafisk teknik tryckt på papper.